4Design Days + wydarzenia towarzyszące

15-18 lutego 2018 • Międzynarodowe Centrum Kongresowym w Katowicach • Hala Spodek

Akredytacje

W celu uzyskania akredytacji prosimy o przesłanie następujących danych:


Administratorem zebranych danych jest Imago Public Relations z siedzibą w Katowicach, przy ul. Dworskiej 1.
Powyższe dane osobowe zbierane są przez Imago PR wyłącznie w celu ich przetwarzania na potrzeby organizacji konferencji.
Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej w odniesieniu do rejestracji na ww. Forum nie jest ona możliwa bez ich podania.

Po przesłaniu danych, na wskazany e-mail zostanie wysłana odpowiedź.

Ilość miejsc ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia, w tym przypadku na wskazany adres e-mail zostanie wysłana informacja zwrotna. Tylko potwierdzone przyznanie akredytacji umożliwia wejście na konferencje. Organizator nie zapewnia noclegów.