Ładowanie obrazka...

XIV Kongres Nowego Przemysłu

11-12 Października 2017

Cena OD: Bezpłatny

ZAMÓW WEŹ UDZIAŁ

Dwudniowy Kongres Nowego Przemysłu gromadzi co roku około 800 uczestników. Biorą w nim udział najważniejsze postacie sektora energii, zarządzający czołowymi firmami energetycznymi, przedstawiciele rządu, parlamentu i administracji publicznej, eksperci, naukowcy, dziennikarze. Przy zawsze aktualnym zestawie tematów nadrzędny cel Kongresu Nowego Przemysłu od lat pozostaje ten sam. Chodzi o wspieranie działań, które mają przyczynić się do pozytywnych zmian w sektorach energii, gazu i innych paliw – wpływających na stabilność, kondycję i perspektywy rozwoju całej polskiej gospodarki.

Kongresowa dyskusja dotyczyć będzie między innymi wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej. A w tym kontekście także jej konsekwencji dla polskiej gospodarki, dla planów inwestycyjnych przedsiębiorstw energetycznych i kształtu krajowego rynku energii.