Health Challenges Congress

7-8 marca 2019 • Katowice Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Akredytacje

W celu uzyskania akredytacji prosimy o przesłanie następujących danych:


Administratorem zebranych danych jest Imago Public Relations z siedzibą w Katowicach, przy ul. Dworskiej 1.
Powyższe dane osobowe zbierane są przez Imago PR wyłącznie w celu ich przetwarzania na potrzeby organizacji konferencji.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej w odniesieniu do rejestracji na ww. Forum nie jest ona możliwa bez ich podania.

Kontakt dla dziennikarzy:

Aneta Bulkowska
Imago Public Relations
Tel. kom.: 609 880 115
e-mail: aneta.bulkowska@imagopr.pl

Po przesłaniu danych, na wskazany e-mail zostanie wysłana odpowiedź.

Liczba miejsc ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia, w tym przypadku na wskazany adres e-mail zostanie wysłana informacja zwrotna. Tylko potwierdzone przyznanie akredytacji umożliwia wejście na konferencje. Organizator nie zapewnia noclegów.