Ładowanie obrazka...

4Design Days + wydarzenia towarzyszące

15-18 lutego 2018 • Międzynarodowe Centrum Kongresowym w Katowicach • Hala Spodek

komunikat
Rejestracja na wybraną konferencję jest zakończona.

Zaloguj się

Logowanie do profilu gościa/prelegenta konferencji

Odzyskaj hasło

lub

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie zakładania konta i rejestracji jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. (PTWP SA) oraz jej spółka zależna PTWP On-line Sp. z o.o. obsługująca system rejestracyjny oraz portale internetowe grupy (PTWP OL).
 2. Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a. rejestracji na konferencję oraz w celu założenia indywidualnego konta w systemie rejestracyjnym, które będzie umożliwiać zmianę danych uczestnika i dostęp do innych usług świadczonych przez PTWP SA lub PTWP OL,
  b. weryfikacji tożsamości podczas wejścia na teren obiektów, w których odbywać się będzie konferencja, wydruku i wydania odpowiedniego identyfikatora,
  c. dodatkowej weryfikacji tożsamości podczas wejścia na wydarzenia lub do stref z ograniczonym dostępem (Strefa Premium/Strefa VIP itp.),
  d. umożliwienia umawiania spotkań pomiędzy zarejestrowanymi uczestnikami konferencji z wykorzystaniem dedykowanego komunikatora na urządzenia mobilne (dostępnego jako dodatkowa usługa w ramach Strefy Premium i Strefy VIP),
  e. marketingu bezpośredniego usług i komunikowania się PTWP SA oraz PTWP OL z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS-y),
  f. udostępnienia danych organizatorom, partnerom i sponsorom konferencji w celu umożliwienia im komunikowania się z uczestnikiem lub marketingu bezpośredniego tych odbiorców danych , w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefony, SMS-y); dane odbiorców danych jw. będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach konferencji lub w materiałach informacyjnych.
 3. Przetwarzania danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych z formularza rejestracyjnego jest niezbędne do wypełnienia ww. prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ww. administratorów i odbiorców danych. W przypadku niektórych danych lub szczególnych rodzajów przetwarzania, których nie można uznać za niezbędne do wypełnienia ww. celów lub w przypadku celów, których nie można uznać za wystarczająco usprawiedliwione - wskazanych odrębnie w oświadczeniu zgody na końcu formularza rejestracyjnego - podstawą przetwarzania będzie także zgoda uczestnika.
 4. Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na dane przetwarzanie.
 5. Osoba rejestrująca się i zakładająca konto uprawniona jest do dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania, w szczególności za pośrednictwem systemu rejestracyjnego i swojego konta. Osoba rejestrująca może w każdym czasie zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych; przysługuje jej także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, na warunkach określonych we właściwych przepisach prawa.

Informacje organizacyjne

Podstawowy udział w 4 Design Days jest bezpłatny i obejmuje możliwość uczestniczenia w następujących projektach konferencyjnych (wszystkie projekty konferencyjne odbędą się 15-16 lutego 2018 r.):

 • 4 DESIGN DAYS
 • FORUM BRANŻY MEBLOWEJ
 • HOUSEMARKET FORUM SILESIA
 • PROPERTY FORUM KATOWICE

Dodatkowo istnieje możliwość wykupienia udziału w Strefie Premium.

Koszt wynosi 390 zł netto + VAT i obejmuje:

 • dostęp do strefy cateringowej 15-16 lutego 2018 r. (przerwy kawowe oraz lunch),
 • udział we wszystkich wydarzeniach towarzyszących 4 Design Days 15-18 lutego 2018 r. (wieczorne gale, bankiety, Design Party),
 • dostęp do komunikatora umożliwiającego umawianie spotkań biznesowych.

O możliwości wykupienia udziału w Strefie Premium każdy uczestnik zostanie poinformowany drogą e-mailową.

Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia.

Uwaga !!!

W przypadku rejestracji więcej niż jednej osoby z danej firmy/instytucji należy założyć nowe konto (z odrębnym adresem e-mail danej osoby). Na podany adres e-mail będą wysyłane informacje dotyczące rejestracji. Adres e-mail jest również niezbędny do ponownego zalogowania się na swoje konto.

W przypadku pytań dotyczących rejestracji prosimy o kontakt: rejestracja@ptwp.pl

Pod podanym adresem nie można dokonać rejestracji; zgłoszenia wysyłane drogą e-mailową nie będą uznawane.