Ładowanie obrazka...

IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych

7-8 marca 2024

Akredytacja

Formularz poświęcony jest dziennikarzom, pracownikom oraz współpracownikom redakcji. Przedstawicieli działów promocji, reklamy, handlowych etc. zapraszamy do rejestracji poprzez formularz dla uczestników.

Kontakt w sprawie akredytacji:

Joanna Durkalec
Imago Public Relations
Tel. kom.: +48 603 712 201
E-mail: joanna.durkalec@imagopr.pl

Przetwarzanie danych osobowych - klauzule informacyjne

 1. Administratorami (Współadministratorami) danych osobowych zebranych w trakcie rejestracji i zakładania konta są: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. oraz jej spółka zależna PTWP-ONLINE Sp. z o.o. obsługująca system rejestracyjny oraz wydawca serwisów internetowych (dalej zwane łącznie: Grupą PTWP).
  Wspólne dane kontaktowe administratorów: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice; odo@ptwp.pl.
 2. Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a. rejestracji na event a także założenia indywidualnego konta w systemie rejestracyjnym, które będzie umożliwiać dostęp do danych i zmianę danych uczestnika.
  b. udzielenie dostępu do transmisji i retransmisji eventu,
  c. umożliwienia sprawdzenia listy uczestników, kontaktu i umawiania spotkań pomiędzy zarejestrowanymi uczestnikami eventu z wykorzystaniem dedykowanego komunikatora on-line (dostępnego jako dodatkowa usługa) – tylko w razie istnienia podstawy prawnej do takiego działania,
  d. udostępnienia danych organizatorom, partnerom i sponsorom eventu (tylko w razie istnienia podstawy prawnej do takiego działania) w celu umożliwienia im komunikowania się z uczestnikiem – w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefony, SMS-y); dane odbiorców danych jw. będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach eventu lub w materiałach informacyjnych,
  e. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
  f. obsługi reklamacji i zabezpieczenie roszczeń.
 3. Przetwarzanie danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych z formularza rejestracyjnego jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (cel z pkt. 2. lit. a.), a także niezbędne do wypełnienia ww. prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ww. administratorów i odbiorców danych (pozostałe cele z pkt. 2 powyżej). W przypadku niektórych danych lub szczególnych rodzajów przetwarzania, których nie można uznać za niezbędne do wypełnienia ww. celów lub w przypadku celów, których nie można uznać za wystarczająco usprawiedliwione - wskazanych odrębnie przy odpowiedniej rubryce na dane lub w oświadczeniach zgody na końcu formularza rejestracyjnego – podstawą przetwarzania będzie także zgoda uczestnika.
 4. Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na dane przetwarzanie.
 5. Osoba rejestrująca się i zakładająca konto uprawniona jest do dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania, w szczególności za pośrednictwem systemu rejestracyjnego i swojego konta. Osoba rejestrująca może w każdym czasie zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych; przysługuje jej także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego przetwarzania, prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie, np. poprzez wiadomość na odo@ptwp.pl, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem, oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, na warunkach określonych we właściwych przepisach prawa.
 6. Pełna informacja nt. polityki prywatności dla usług administratorów danych, w tym informacje nt. szczegółowych warunków przetwarzania danych osobowych zgodne z art. 13 RODO, znajdują się pod niniejszym linkiem

Informacje organizacyjne

O możliwości udziału w evencie każdorazowo decyduje Organizator.

Udział w evencie może być uzależniony od wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora. W takim przypadku, dla zapewnienia dobrowolności takiej zgody, Organizator zapewnia możliwość wyboru płatnej alternatywy rejestracji udziału w wydarzeniu.

W przypadku decyzji uczestnika o udziale stacjonarnym, mimo rejestracji na udział online, zastosowanie znajdą klauzule informacyjne przewidziane dla rejestracji na udział stacjonarny.

W przypadku pytań dotyczących rejestracji prosimy o kontakt: rejestracja@ptwp.pl

Pod podanym adresem nie można dokonać rejestracji; zgłoszenia wysyłane drogą e-mailową nie będą uznawane.

Dodanie zdjęcia jest w pełni dobrowolne. Zdjęcie przetwarzane będzie jako element identyfikujący uczestnika i jego indywidualne konto w systemie Organizatora.

Wymogi dotyczące zdjęcia:

 • zdjęcie musi być aktualne
 • zdjęcie powinno pozwalać na identyfikację osoby
 • na zdjęciu nie mogą być ukazane osoby trzecie
 • maksymalny rozmiar zdjęcia 2MB, format: .jpg