Ładowanie obrazka...

Studio Dobrych Rozwiązań - Rzeszów

21 listopada 2018

Odzyskaj hasło

Przetwarzanie danych osobowych – klauzule informacyjne

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie rejestracji jest Publikator Sp. z o.o.
 2. Zebrane w formularzu rejestracyjnym dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. rejestracji na spotkanie, weryfikacji tożsamości podczas wejścia na teren obiektów, w których odbywać się będzie spotkanie, wydruku i wydania odpowiedniego identyfikatora,
  2. marketingu bezpośredniego usług i komunikowania się administratora danych z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS-y),
  3. udostępnienia danych spółkom z grupy kapitałowej Publikator Sp. z o.o. (Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A., PTWP-ONLINE Sp. z o.o., PTWP Event Center Sp. z o.o.) organizatorom, partnerom i sponsorom spotkania w celach statystycznych i umożliwienia im komunikowania się z uczestnikiem lub marketingu bezpośredniego produktów lub usług tych odbiorców danych, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefony, SMS-y); dane odbiorców danych będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach spotkania lub w materiałach informacyjnych.
 3. Przetwarzania danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych z formularza rejestracyjnego jest niezbędne do wypełnienia ww. prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ww. administratorów i odbiorców danych. W przypadku niektórych danych lub szczególnych rodzajów przetwarzania, których nie można uznać za niezbędne do wypełnienia ww. celów lub w przypadku celów, których nie można uznać za wystarczająco usprawiedliwione, administrator może prosić o wyrażenie odrębnej zgody. Wtedy podstawą przetwarzania będzie zgoda uczestnika.
 4. Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na dane przetwarzanie. W każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub danego rodzaju przetwarzania lub wycofać udzielone zgody pod tym linkiem/pod adresem odo@ptwp.pl.
 5. Osoba rejestrująca się uprawniona jest do dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Osoba rejestrująca może w każdym czasie zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych; przysługuje jej także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, na warunkach określonych we właściwych przepisach prawa.
 6. Pełna informacja nt. polityki prywatności dla usług administratorów danych, w tym informacje nt. szczegółowych warunków przetwarzania danych osobowych zgodne z art. 13 i 14 RODO, znajdują się pod niniejszym linkiem.

Informacje organizacyjne

Udział w części konferencyjnej jest bezpłatny.
O możliwości udziału w evencie każdorazowo decyduje Organizator.
Uwaga !!!
W przypadku rejestracji więcej niż jednej osoby z danej firmy/instytucji należy podać nowy adres email dla danej osoby). W przypadku wprowadzania danych i rejestracji innej osoby, niż osoba wprowadzające dane, osoba wprowadzająca dane gwarantuje, iż uzyskała odpowiednie upoważnienia do rejestracji i udzielenie odpowiednich zgód na przetwarzania danych w imieniu osoby rejestrowanej, a także odpowiada za wszelkie skutki wprowadzania danych niezgodnie z takim upoważnieniem. Na podany adres e-mail będą wysyłane informacje dotyczące rejestracji.
W przypadku pytań dotyczących rejestracji prosimy o kontakt: rejestracja@ptwp.pl.
Pod podanym adresem nie można dokonać rejestracji; zgłoszenia wysyłane drogą e-mailową nie będą uznawane.