Opłata licencyjna

Ładowanie obrazka...

Cena : 615,00 zł

ZAMÓW ZAMÓW

* Przed zakupem licencji, prosimy o kontakt drogą mailową kontakt@ptwp.pl z informacją przedstawiającą link do wybranego artykułu.

Wykup licencję na publikację wybranego tekstu z naszych zasobów.


Przedruki tekstów dostępnych w archiwum portalu wymagają uprzedniego uzyskania uprawnień licencyjnych na zasadach opisanych w poniższym regulaminie.
1. Ewentualna zgoda na przedruk może dotyczyć wyłącznie archiwalnych tekstów własnych portalu. Tekst uznawany jest za archiwalny po upływie 7 dni od momentu opublikowania. Przedruk nowszych tekstów jest wykluczony.
2. W przypadku zainteresowania przedrukiem konieczne jest nabycie licencji poprzez złożenie zamówienia na stronie Wydawcy. Zamówienie obejmuje udostępnienie tekstu wraz z licencją na jednorazowy przedruk oraz przekazanie pliku z tekstem w formie elektronicznej.
3. Opłata licencyjna wynosi 500 PLN (słownie: pięćset złotych) netto za każdy tekst. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonania indywidualnej wyceny tekstu.
4. Po dokonaniu zapłaty Licencjobiorca powinien przesłać na adres kontakt@ptwp.pl numer złożonego zamówienia wraz z linkiem do tekstu, którego zamówienie dotyczy. W odpowiedzi zwrotnej przedstawiciel Wydawcy przekaże plik z tekstem.
5. Nabycie licencji jest równoznaczne z uzyskaniem zezwolenia na jednorazowe opublikowanie tekstu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, natomiast nie oznacza nabycia autorskich praw majątkowych do tekstu.
6. Nabycie licencji uprawnia Licencjobiorcę do publikacji tekstu w formie elektronicznej, wyłącznie na własnej, ogólnodostępnej stronie internetowej, bez prawa udzielania sublicencji. Licencjobiorcy nie przysługuje prawo do udostępniania tekstu osobom trzecim do dalszej publikacji lub wykorzystania w jakiegokolwiek formie. W szczególności niedozwolona jest dalsza dystrybucja, zwielokrotnianie, obrót, powielanie, rozpowszechnianie, udostępnianie w sieci wewnętrznej lub zewnętrznej oraz udostępnianie publiczne tekstu, niezależnie od sposobu i formy.
7. Tekst opublikowany na podstawie nabytej licencji powinien być opatrzony imieniem i nazwiskiem autora (o ile autor jest wskazany w tekście źródłowym), nazwą portalu, datą oryginalnej publikacji oraz aktywnym linkiem do tekstu źródłowego w portalu.
8. Uiszczenie opłaty licencyjnej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
9. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem korzystanie z tekstów wymaga udzielenia przez Wydawcę portalu odrębnej, uprzedniej zgody i zawarcia tym zakresie stosownej umowy, pod rygorem odpowiedzialności wobec Wydawcy z tytułu bezprawnej eksploatacji i naruszenia praw podmiotowych.

ZAMÓW ZAMÓW

* Przed zakupem licencji, prosimy o kontakt drogą mailową kontakt@ptwp.pl z informacją przedstawiającą link do wybranego artykułu.

Opinie użytkowników (0)

Ten produkt nie ma jeszcze żadnej opinii uzytkowników. Twoja może być pierwsza!