IX Europejski Kongres Gospodarczy

10-12 maja 2017 • Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Cena OD: Bezpłatny

ZAMÓW WEŹ UDZIAŁ

Dziewiąta edycja największego spotkania biznesowego w Europie Centralnej odbędzie się w dniach 10-12 maja 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zachęcamy do zarezerwowania terminu już teraz, byśmy mogli się spotkać na wiosnę w Katowicach.

Tegoroczny VIII Kongres, w którym tradycyjnie wzięli udział polscy oraz europejscy politycy i eksperci, a przede wszystkim przedstawiciele biznesu z Europy i innych kontynentów – dowiódł, że Kongres, wydarzenie o ugruntowanej pozycji, znaczeniu i prestiżu, posiada potencjał rozwoju. W stu debatach wzięło udział kilkuset panelistów, a w całym trzydniowym wydarzeniu rekordowa liczba 8000 gości.

Co najważniejsze, wzbogaciła się formuła Kongresu – o kolejne wydarzenia dedykowane młodej przedsiębiorczości i innowacyjnym start-upom (European Start-up Days), globalnym relacjom gospodarczym europejskich i polskich firm czy ekspansywnym trendom w światowej gospodarce.

Szczególnie udana okazała się inicjatywa związana z kulturą start-upów, która przyciągnęła 2,5 tysiąca uczestników. Unikatową wśród wydarzeń gospodarczych siłę Europejskiego Kongresu Gospodarczego tworzy aktywny udział małego i średniego biznesu – przedsiębiorców i inwestorów, którzy z kategorii „średniaków” awansują do pierwszej ligi, tworząc – poprzez swoją dynamikę, kreatywność i ambicję – niezwykle cenne dla gospodarki wartości.

W czasie, gdy Europa boryka się z wewnętrznymi problemami i szuka nowych form współpracy, Kongres pozostanie otwartym forum debaty. Tym ciekawszej, że konfrontować będziemy się z nową rzeczywistością, w której przychodzi nam budować relacje gospodarcze w skali Europy i świata, siłę polskiej gospodarki i pojedynczych firm.

Europejski charakter Kongresu co roku wzbogacamy o kontekst globalny, zapraszając uczestników z innych kontynentów, poszerzając międzynarodową ofertę debat i spotkań.

Naczelnymi kryteriami wyboru kongresowych tematów pozostanie ich znaczenie dla gospodarki i aktualność, a nawet antycypacja zjawisk i trendów dopiero nabierających znaczenia.

Konsekwentnie podtrzymujemy naszą otwartość na zróżnicowane poglądy, środowiska i opcje polityczne.

Różnorodność, przy chęci dialogu, stanowić będzie nadal o wyjątkowej wartości Kongresu, podobnie jak podkreślana co roku przez naszych Gości, wolna od sztywnych form atmosfera sprzyjająca dyskusji i nawiązywaniu relacji biznesowych.

Trwają prace nad agendą IX EEC – jak co roku w szerokim gronie ekspertów i konsultantów, wśród których są osoby związane z Kongresem, ale i ci, którzy planują pierwszy w nim udział.

Wszystkich, którym leży na sercu dobro polskiej i europejskiej gospodarki, zapraszamy do kontaktu, podzielenia się z nami propozycjami, sugestiami i pomysłami.Polecane